EW Finance

Experttjänster

I vissa frågor är det bra att involvera en expert. Vi erbjuder bland annat olika controller- och ekonomichef-tjänster, skatterådgivning, dynamiska rapporteringslösningar, affärssystem samt growth hacking.

CONTROLLER- & EKONOMICHEF

Vi hjälper er utveckla ekonomiförvaltningen och budgeteringen, analysera de ekonomiska siffrorna samt tillhandahåller er med olika rapporter, prognoser och analyser.

SKATTERÅDGIVNING

Vi hjälper er i skattefrågor kopplade till ägarbyten, företagsköp, vinstutdelning, inkomstbeskattning och moms. Med vår vägledning får ni ett fördelaktigt utfall. 

RAPPORTERING

Med våra Business Intelligence (BI) lösningar kan vi ta fram och hjälpa er analysera grafiska rapporter. Med dessa kan ni utveckla och ta ert beslutsfattande till nästa nivå.

Controller- och ekonomichef-tjänst

Analys och rapportering

Vi analyserar och rapporterar de ekonomiska siffrorna till företagsledningen.

Budgetering och prognostisering

Vi sammanställer budgetar och prognoser som underlättar verksamhetsplaneringen för företagsledningen.

Fokus på kärnverksamheten

Genom att outsourca en controller- eller ekonomichefstjänst kan du själv fokusera mer på ditt företags kärnverksamhet.

Skatterådgivning

Ägarbyten och företagsköp

Ägarbyten och företagsköp kräver vanligen specialarrangemang. Vi tar bokföringen, beskattningen och företagslagstiftningen i beaktande.

Vinstutdelning och inkomstbeskattning

Vi hjälper dig planera och optimera din vinstutdelning och förvärvsinkomst ur ett beskattningsperspektiv. 

Moms

Vi erbjuder konsultering i olika ärenden rörande mervärdesbeskattning.

Rapportering-Business Intelligence (BI)

Grafiska och dynamiska rapporter

Våra BI-lösningar ger er lättlästa och dynamiska rapporter. Rapporterna hjälper er utveckla beslutsfattandet och ta ert företag till nästa nivå!

"Ett ställe"

Våra BI-lösningar ger er all nödvändig data på ett ställe. Inga mer inloggningar i flera system samt sammanställning av olika rapporter.

Lättanvända & Up-to-date

Rapporterna är lättanvända och alltid up-to-date. Efter bara en kort träning är ni redo att börja använda rapporteringsverktyget.

Läs mer om BI

Affärssystem

Odoo ERP

Vi erbjuder affärssystemet Odoo som är ett av marknadens ledande affärssystem och en modern plattform för digitala lösningar inom affärsverksamhet. 

Alla funktioner i samma system

Med Odoo får du alla funktioner i ett system. Du kan sköta blanda annat inköp, fakturering, lagerhantering, ekonomiförvaltning, produktion, webbplats-byggning, samt HR i Odoo.

Integration

Det är möjligt att integrera Odoo med flera andra programvaror. Det är med andra ord möjligt att använda Odoo parallellt med andra program.

Läs mer om affärssystem

Growth hacking

Tillväxt

Growth hacking lämpar sig bäst för skalbara affärsmodeller, men kan i viss mån också appliceras på andra företag. Med hjälp av growth hacking kan ditt företag växa kraftigt. 

Digitalt

Growth hacking sker nästan uteslutande på online. Det är alltså inte frågan om traditionell marknadsföring utan det handlar mer om att utnyttja bland annat sociala medier och konsumtionsdata för att nå nya kunder.

Kostnadseffektivt 

Målet med growth hacking är att företaget växer så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Ditt företag kan med andra ord uppleva stark tillväxt utan oskäligt kostsamma satsningar.

Kontakta oss

Logo of EW Finance Oy

All rights reserved © EW Finance Oy