EW Finance

Bokföring

Bokföring är en lagstadgad förpliktelse för företag och föreningar. Förutom att vi sköter den lagstadgade delen, är det viktigt för oss att skapa mervärde för våra kunder genom att förse dem med relevant information som stöd till beslutsfattandet. Vi ser till att bokföringen är aktuell och förser er med den information ditt företag eller förening behöver.

PERSONLIG SERVICE

Vi erbjuder alltid en personlig kontaktperson, vilket innebär att personen är insatt i ert företag och kan erbjuda er personlig service.

FLEXIBELT OCH SKRÄDDARSYTT

Vårt arbetssätt är flexibelt och strukturerat. Tack vare det har vi möjlighet att skräddarsy vår service enligt just dina behov.

Digitalt & modernt

Vi arbetar digitalt och samarbetar med programmen Netvisor, Fivaldi och Briox. Vår strävan är att alltid erbjuda det program som passar kundens behov bäst. 

Våra tjänster

LÖPANDE BOKFÖRING

Vi sköter den löpande bokföringen. Detta inkluderar också deklaration av skatter på eget initiativ (moms och arbetsgivarprestationer).

RESKONTRA OCH PROJEKT

Hantering av inköps- och försäljningsreskontra samt projektbokföring och uppföljning av kostnadsställen.

BOKSLUT OCH SKATTEDEKLARATION

Vi sköter om uppgörande av bokslutet samt skattedeklaration. Vi handhar även deklaration av  vinstutdelning.

Kontakta oss

Logo of EW Finance Oy

All rights reserved © EW Finance Oy