Företagets elbeskattning

De flesta företagens elräkning har stigit kraftigt under det senaste året och kommer sannolikt att stiga under de kommande månaderna. Det här beror bland annat på kriget i Ukraina. För industriföretag kan energikostnader vara en av de största utgiftsposterna och priset på el påverkar därför företagens lönsamhet märkbart.

Elskatten utgör en betydande del av elräkningen och elskatteklassen avgör elskattens storlek. Det finns två skatteklasser för el och företagets affärsverksamhet avgör vilken elskatteklass företaget hör till. Företag har rätt till den lägre skatten (skatteklass II) för el som används i industrin, datorhallar, yrkesmässig växthusodling och värmepumpar, elpannor och geotermiska värmeanläggningar med cirkulationsvattenpumpar. Den andra skatteklassens elskatt är betydligt lägre än den allmänna skatteklassens. På årsnivå kan det vara frågan om betydande summor.

Många företag betalar högre elskatt, trots att de är berättigade att höra till den lägre elskatteklassen. Det här beror på att företag inte automatiskt hör till skatteklass II, även om de har rätt till en lägre elskatt. För att få en lägre elskatt måste man göra nödvändiga registreringar. Om företaget betalat för mycket elskatt lönar det sig att söka återbäring. Den utsatta tiden för att söka återbäring är tre år. Med andra ord kan företag söka återbäring tre år bakåt.

Det lönar sig att konsultera en expert för att samla data, de nödvändiga registreringarna och elskattens återbäringsansökningar. EW Finance har stor kunskap om och erfarenhet i ämnet och vi hjälper gärna ert företag med det här. Våra experter ansvarar för hela kedjan, allt från samlande av data till registreringar och skatteåterbäringsansökningar. Våra experter kommunicerar och vägleder er genom hela projektet och vid behov också efter att projektet slutförts.

Våra tjänster

 •  ·    Vi utreder om ert företag har rätt till den lägre elskatteklassen
   ·    Vi går igenom elräkningar och elförbrukning samt samlar all data för återbäringsansökan
   ·    Vi kontaktar er elleverantör
   ·    Vi sköter om nödvändiga registreringar
   ·    Vi ansöker om skatteåterbäring om ert företag har betalat för mycket elskatt (det går att söka återbäring tre år bakåt)

 • Är ni intresserade av lägre elskatt?

  Ta kontakt per e-post till info@ew.finance eller per telefon till +358 44 2765094

Logo of EW Finance Oy

All rights reserved © EW Finance Oy